Gallery : Yantra • Bagala Mukhi Maha Yantra
 • Business Growth Yantra
 • Sri Chakra
 • Shri Yantra
 • Santan Prapti Yantra
 • Rahu Yantra
 • Nav Graha Yantra
 • Marriage Yantra
 • Kaal Sarp Dosh Yantra
 • Ganesh Yantra
 • Business Yantra
 • Kaala Ghoda ni Nad Yantra